Przedmiot związany z obsługą projektu stażowego, przez który będzie prowadzona rejestracja projektu oraz będą dostępne materiały projektowe dla studentów.

 

Celem warsztatów jest nauka wykorzystania programu MATLAB jako narzędzia programistycznego do rozwiązywania wybranych zagadnień technologii chemicznej związanych z modelowaniem i symulacją procesów.
Status: w trakcie przygotowania.