Celem warsztatów jest nauka wykorzystania programu MATLAB jako narzędzia programistycznego do rozwiązywania wybranych zagadnień technologii chemicznej związanych z modelowaniem i symulacją procesów.
Status: w trakcie przygotowania.